სერვისები

ჩვენი სერვისები

EXFER სავალუტო პროგრამა გადამცვლელ პუნქტს ეხმარება შემდეგი ამოცანების შესრულებაში:

 • სპეც კურსით მომსახურება
 • ბუღალტრული აღრიცხვა
 • სალაროების ცენტრალური მართვა
 • კვარტლური ანგარიშგების შედგენა
 • კონვერტაციების გაუქმება
 • ოპერატორის უფებების მართვა პროგრამულად
 • Web პლატფორმა. წვდომა პროგრამასთან ნებისმიერი internet/web ბრაუზერით
 • ხარჯების გატარება
 • ეროვნული ბანკის კურსი ჩაშენებულია პროგრამაში (შედარებისთვის)
 • ეროვნული ბანკის მიერ წარმოდგენილი ყველა ვალუტით ვაჭრობის საშუალება
 • ვალუტის კურსის არქივი
 • ტერორისტების (სანქციების) ყოველდღიურად განახლებადი ბაზები
 • პოლიტიკურად აქტიურ ოთხმოციათასზე (80000)-ზე მეტ პირზე ბაზები
 • მოქმედი იდენტიფიკაცია & ვერიფიკაცია სამოქალაქო რეესტრში
 • რისკის ფაქტორის შეფასების ფუნქცია
 • კვარტლური ანგარიშგების ავტომატური გადაგზავნის სერვისი
 • სალაროს გარე კონვერტაცია


 • Exfer-ის გუნდი ახორციელებს სისტემის ეტაპობრივ დახვეწას და ყოველთვის ერგება მოცემული მომენტისთვის მიღებულ რეგულაციებს. ჩვენ მოვახდინეთ სერვერების დივერსიფიცირება და მაქსიმალური დაცულობა, შესაბამისად ჩვენს სერვერებს გააჩნია ბექაფირების რეჟიმი, რომელიც ჩვენი კლიენტის ინფორმაციას იცავს, ინახავს და აღდგენს.

  EXFER პროგრამა სავალუტო პუნქტს ეხმარება შემდეგი ამოცანების შესრულებაში:

  • სავალუტო კონვერტაციების აღრიცხვა.
  • ბუღალტრული აღრიცხვა და მოგება/ზარალის ავტომატური დათვლა.
  • ეროვნულ ბანკში წარსადგენი ფინანსური ანგარიშგების დათვლა.
  • ფინანსურ მონიტორინგში გასაგზავნი შეტყობინებების დათვლა.

  თუ გაგიჩნდათ დამატებითი კითხვები შეგიძლიათ მოგვწეროთ საკონტაქტო ფორმის მეშვეობით